Blog / 2017-04-01
Är ni förberedda på GDPR?

Är ni förberedda på GDPR?

Är ni förberedda på GDPR?


Publicerat 2017-04-01 av Marianne Boström


Om du har ett kundregister, ett löne- eller personalregister, deltagarlistor eller andra typer av uppgifter som hanterar personuppgifter så väntar några viktiga punkter du behöver sätta dig in i redan nu.

Det har att göra med EU:s nya dataskyddsförordning som hanterar regler för hur man får hantera personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det är alltså hög tid att börja planera för denna omställning.

Bland annat innebär den nya förordningen att företag måste anpassa sina IT-system till de utökade kraven om öppenhet och rättigheterna för de som är registrerade i systemen.

Förordningen lägger även stor vikt vid att den personuppgiftsansvarige följer förordningen vilket också kan medföra krav på ökad dokumentation. Då misskötsel kan innebära ett högt bötesbelopp är det viktigt att man redan nu börjar funderar över hur den nya förordningen kommer att påverka organisationen och planera för denna omställning.

Några punkter att tänka på

IT-systemen måste redan från början ha integritetsskyddet inbyggt

Ni bör redan nu ta hänsyn till dataskyddsförordningens regler när ni bygger nya system eller ändrar i befintliga.

De registrerades rättigheter

De registrerade personerna måste bland annat ha möjlighet att se vilka uppgifter som finns lagrade, korrigera dem eller få sina personuppgifter raderade vid begäran.

Inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni hanterar

Ni måste exempelvis efter att en felaktig uppgift rättats eller raderats ha koll på vem ni har lämnat ut uppgifterna till och informera dem om att också ändra eller radera dessa.

Hur ni inhämtar samtycke för registrering

Ni behöver kunna visa i efterhand hur ett samtycke har lämnats.

Utöver dessa finns en hel del andra punkter att tänka på i samband med den nya förordningen. Vänta inte med att ta reda på vilka de är!

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen hos bland annat datainspektionen

Hur förbereder ni er?


Huntee AB
Nygränd 10
111 30 Stockholm

Tel: 08-14 22 10
(Vardagar kl 10-16)

Om oss
Användarvillkor


© Copyright 2017, Huntee AB

Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Följ Huntee AB