Blog / 2017-04-05
Allt att vinna på inkluderande rekrytering

Allt att vinna på inkluderande rekrytering

Allt att vinna på inkluderande rekrytering


Publicerat 2017-04-05 av Jimmie Olsson


Huntee.se har träffat Julia Ohlström på Rättviseförmedlingen för att prata om jämlik och inkluderande rekrytering och vad som är viktigt att tänka på när du skriver din platsannons.

— En tydlig uppdelning mellan ska-krav och vad som är önskvärt för tjänsten är ett bra sätt att undvika exkludering, säger Julia Ohlström. Som arbetsgivare vill man givetvis framställa sig som intressant och professionell i sin platsannonsering. Man vill gärna också vara så informativ som möjligt för att vara säker på att ”rätt” sökanden nappar på annonsen. Det kan bli en svår balansgång om den ska vara rättvis och inkluderande.

Allt att vinna på inkluderande rekrytering

Lägg dig i täten direkt

Att tänka jämlikhet och mångfald anser Julia Ohlström är något man som företag bara kan vinna på. Att inte göra det menar hon kan straffa sig.

— Den som inte tänker på inkluderande och driver ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att tappa allt i framtiden. Man måste vara med i framkant för att inte väljas bort helt enkelt, det är superviktigt.

Den som inte passar kanske passar bäst

Med detta menar hon att företag som traditionellt sett väljer en viss typ av kandidater kan gå miste om kompetens de annars skulle ha fått.

— Det vi gör är ju just att arbeta för och lyfta fram den här kompetensen som hamnar i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om vem som är bäst lämpad att göra något. En bra fråga att ställa sig är "Vilka kan det här också?".

Lätt som en plätt inte alltid så lätt

Det är lätt att falla för frestelsen att lista de vanligast förekommande fraserna utan att kanske tänka så mycket på sitt ordval eller vad det är man egentligen signalerar med den. Att skriva en bra platsannons för tjänsten som motsvarar vad du söker och samtidigt är ickediskriminerande är med andra ord en konst som blir allt viktigare.

— Vi på Rättviseförmedlingen förespråkar alltid en så enkel, tydlig och överskådlig annonstext som möjligt, att inte använda krångliga eller svårdefinierade ord. Man brukar tala om att man ska använda saker som går att mäta, säger Julia Ohlström.

Ställ de krav som verkligen behövs

Ett sätt att spalta upp din annons så att den matchar vad du söker men samtidigt tar hänsyn till jämlikhet och likabehandling menar Julia Ohlström är att dela upp kravprofilen efter nödvändig kompetens och önskvärd kompetens.

— Man kan till exempel tänka lite såhär: vilka arbetsuppgifter är det den sökande kommer att göra i tjänsten och stämmer de överens med de krav du ställer i din platsannons? förklarar Julia och fortsätter: – Om man delar upp kraven i ska-krav, alltså vad man måste kunna för att få tjänsten, och sådant som är önskvärt att man kan och vara tydlig med det så ger det en bra bild av vad du söker men stänger samtidigt inte ute.

Visa att alla får och kan söka

Men hur gör du om du till exempel medvetet vill leta efter en viss typ av person, vissa egenskaper, en viss bakgrund eller till och med ett visst kön?

— De företag och organisationer som söker sig till oss vill ofta arbeta aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, vilket är superbra! Det finns bara vinster i att arbeta med dessa frågor, mångfald innebär bredd av perspektiv vilket är en styrka i vilken organisation som helst, menar Julia Ohlström. — I en annonstext är det viktigt att tydliggöra att man söker bredd för att annonsen ska kännas inkluderande och för att personer som tillhör underrepresenterade grupper ska känna sig tilltalade av annonsen. Det är inte heller något fel i att tydliggöra att man önskar få bredare representation på arbetsplatsen genom att skriva exempelvis: Just nu är det många män med svensk bakgrund som arbetar här, därför vill vi särskilt uppmuntra andra att söka.


Huntee AB
Nygränd 10
111 30 Stockholm

Tel: 08-14 22 10
(Vardagar kl 10-16)

Om oss
Användarvillkor


© Copyright 2017, Huntee AB

Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Huntee är stolt partner till några av Sveriges mest kända varumärken:Följ Huntee AB